2257 Oświadczenie o zgodności

Zgodnie z amerykańskim prawem 18 U.S.C. Section 2257 (Child Protection and Obscenity Enforcement Act of 1988) i innymi aktami międzynarodowymi, wszyscy modele zarejestrowani na stronie lub w jakiś sposób korzystający z usług strony osiągnęli wiek 18 lat.

Strangercam.com dokłada wszelkich starań, aby upewnić się, że wszystkie zarejestrowane modele lub osoby korzystające z domeny Strangercam.com ukończyli 18 lat i są osobami pełnoletnimi.

Wyłączenie odpowiedzialności, treści stron trzecich

Strangercam.com NIE produkuje materiałów zamieszczonych na stronie, NIE zatrudnia, NIE zawiera umów, NIE zarządza, NIE organizuje projektów erotycznych lub pornograficznych z udziałem modelek, NIE uczestniczy w żaden sposób i NIE organizuje żadnych wydarzeń z udziałem modelek zarejestrowanych na stronie.

Każda osoba, która zarejestrowała się jako użytkownik na stronie Strangercam.com może tworzyć i publikować swoje zdjęcia i filmy lub komunikować się za pośrednictwem Strangercam.com niezależnie i BEZ udziału przedstawicieli administracji strony.

Przedstawiciele administracji witryny sprawują wyłączną kontrolę nad publikowanymi materiałami w celu zapewnienia, że są one zgodne z zasadami przyzwoitości i przyjętymi standardami przyzwoitości.

Strangercam.com NIE AKCEPTUJE i NIE WSPIERA tworzenia i publikowania materiałów, które są wyraźnie obsceniczne. Ponadto przedstawiciele administracji zastrzegają sobie prawo do usunięcia wszystkich materiałów, które w ich opinii będą wyraźnie obsceniczne, nieprzyzwoite lub zniesławiające.

Treść administracji lub przedstawicieli administracji strony

Treści administracji lub przedstawicieli administracji witryny nie są w żadnym wypadku erotyczne ani pornograficzne, dlatego takie treści nie są objęte amerykańskim prawem 18 U.S.C. Sekcja 2257.

Przechowywanie dokumentów

Wszystkie dokumenty potwierdzające wiek modeli, a także inne dokumenty, obrazy i zapisy są przechowywane pod adresem wymienionym w naszych warunkach. Wszystkie dokumenty, obrazy i zapisy są zgodne z amerykańskim prawem 18 U.S.C. sekcja 2257 i potwierdzają, że działania Strangercam.com są legalne i zgodne z wymogami i przepisami prawa.