Gizlilik Politikası

Hizmet kullanıcılarımızın gizliliğini korumaya kararlıyız.

Bu politika, hizmet kullanıcılarımızın kişisel verilerine ilişkin olarak veri denetleyicisi olarak hareket ettiğimiz durumlarda, diğer bir deyişle söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirlediğimiz durumlarda geçerlidir.

Hizmetimizi kullanmanız, bu politikada belirtilen kişisel verilerin iletilmesine onay verdiğinizi gösterir.

Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz

Hizmetimizdeki kişisel profilinizde yer alan bilgileri ("profil verileri") işleyebiliriz. Profil verileri adınızı, yaşınızı, sosyal profillerinizden toplamamıza izin verdiğiniz bilgileri, e-posta adresinizi ve profil resminizi içerebilir. Hizmetimiz için kimlik doğrulama ve yeni kullanıcı profili oluşturma amacıyla Facebook Girişi'ni kullanabiliriz. Facebook girişi yoluyla bir profil oluştururken, sorunsuz bir kayıt deneyimi sağlamak için adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, yaşınız, e-postanız, konumunuz, yeriniz, saat diliminiz ve fotoğraflarınıza erişim isteyeceğiz. Bu veriler dışında Facebook platformunda depolanan başka kişisel verilerinizi elde etmeyi veya bunlara erişmeyi talep etmiyoruz. Facebook'un veri ve gizlilik politikasına buradan erişilebilir: https://www.facebook.com/about/privacy . Profil verileri, hizmetimizi kullanımınızı etkinleştirmek ve izlemek amacıyla işlenebilir.

Hizmetimizi kullanımınızla ilgili verileri ("kullanım verileri") işleyebiliriz. Kullanım verileri IP adresinizi, coğrafi konumunuzu (ülke ve eyaletle sınırlı olarak), tarayıcı türünü ve sürümünü, işletim sistemini, yönlendirme kaynağını, ziyaret süresini, sayfa görüntülemelerini ve web sitesi gezinme yollarını ve ayrıca hizmet kullanımınızın zamanlaması, sıklığı ve düzeni hakkındaki bilgileri içerebilir. Kullanım verilerinin kaynağı analitik izleme sistemimizdir. Bu kullanım verileri, hizmetimizin kullanımını analiz etmek amacıyla işlenebilir. Bu işlemenin yasal dayanağı, Bölüm 1'de belirtildiği gibi hizmetimizi kullanma şeklindeki rızanız ve meşru menfaatlerimiz, yani hizmetimizi izlemek ve geliştirmektir.

Mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak bize gönderdiğiniz herhangi bir sorguda yer alan bilgileri ("sorgu verileri") işleyebiliriz. Talep verileri, ilgili mal ve/veya hizmetlerin size sunulması, pazarlanması ve satılması amacıyla işlenebilir.

Müşteri iletişim bilgileri ("müşteri ilişkileri verileri") dahil olmak üzere müşteri ilişkilerimizle ilgili bilgileri işleyebiliriz. Müşteri ilişkileri verileri adınızı, iletişim bilgilerinizi ve sizinle aramızdaki iletişimlerde yer alan bilgileri içerebilir. Müşteri ilişkileri verilerinin kaynağı sizsiniz. Müşteri ilişkileri verileri, müşterilerle ilişkilerimizi yönetmek, müşterilerle iletişim kurmak, bu iletişimlerin kayıtlarını tutmak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi müşterilere tanıtmak amacıyla işlenebilir. Müşteri ilişkilerimizin düzgün yönetimi için bu tür verilere ihtiyacımız vardır.

E-posta bildirimlerimize ve/veya haber bültenlerimize abone olmak amacıyla bize sağladığınız bilgileri ("bildirim verileri") işleyebiliriz. Bildirim verileri, size ilgili bildirimlerin ve/veya haber bültenlerinin gönderilmesi amacıyla işlenebilir.

Bize gönderdiğiniz herhangi bir iletişimde yer alan veya bu iletişimle ilgili bilgileri ("yazışma verileri") işleyebiliriz. Yazışma verileri, iletişim içeriğini ve iletişimle ilişkili meta verileri içerebilir. Hizmetimiz, hizmet iletişim formları kullanılarak yapılan iletişimlerle ilişkili meta verileri oluşturabilir. Yazışma verileri sizinle iletişim kurmak ve kayıt tutmak amacıyla işlenebilir. Bu tür verilere, hizmetimizin düzgün bir şekilde yönetilmesi ve kullanıcılarla iletişim için ihtiyacımız vardır.

Hizmetimize erişmek için kullandığınız istemci uygulamanız (web tarayıcısı veya mobil uygulama) ve ortamı (işletim sistemi ve donanım) hakkındaki bilgileri ("istemci verileri") işleyebiliriz. İstemci verileri IP adresinizi, tarayıcı türü ve sürümünü, tarayıcı özelliklerini, işletim sistemi türü ve sürümünü, donanım kurulumunu, imei/esn kodunu, cihaz üreticisini, seri numarasını ve model adını içerebilir. Hizmetimizin düzgün bir şekilde yönetilmesi için bu tür verilere ihtiyacımız vardır.

Hizmetimiz aracılığıyla kısa mesaj olarak gönderdiğiniz bilgileri ("mesaj verileri") işleyebiliriz. Mesaj verileri, bu tür bir aktarımı mümkün kılmak ve hizmetimizi yönetmek amacıyla işlenebilir. Hizmetimizin düzgün bir şekilde yönetilmesi, hizmetimizin izlenmesi ve iyileştirilmesi için bu tür verilere ihtiyacımız vardır.

Hizmetimizdeki diğer kullanıcılarla iletişiminiz hakkındaki bilgileri ("iletişim verileri") işleyebiliriz. İletişim verileri, her iki taraf için müşteri ve kullanım verilerini, iletişimin gerçekleştiği saat ve tarihi ve uzunluğunu içerebilir. Hizmetimizin düzgün bir şekilde yönetilmesi, hizmetimizin izlenmesi ve iyileştirilmesi için bu tür verilere ihtiyacımız var.

Uygunsuz davranışlar nedeniyle yasaklanmış olmanız durumunda, yasaklanmanızla ilgili bilgileri ("yasaklama verileri") işleyebiliriz. Yasaklama verileri, kullanıcının hizmetimizi belirli bir süre boyunca kullanmasını engellemek için gerekli olan kullanım verilerinin ve müşteri verilerinin farklı unsurlarını içerebilir, ayrıca Video çerçeve bir kullanıcının Video kaynak. Bu görüntü, başka bir kullanıcıdan (muhatap) gelen bir şikayetle birlikte veya sistemimiz tarafından davranışsal faktörlere dayalı olarak uygunsuz davranış tespit edildiğinde toplanabilir (muhatapların bağlantıyı ne sıklıkla kestiği, ortalama sohbet oturumlar, şüpheli mesaj kalıpları, vb.) Hizmetimizin düzgün yönetimi için bu tür verilere ihtiyacımız var.

Hizmetimizin başka bir kullanıcısı sizin hakkınızda şikayette bulunursa şikayet bilgilerini ("şikayet verileri") işleyebiliriz. Şikayet verileri aşağıdakilerin bir görüntüsünü içerebilir Video çerçevenizden elde edilen Video kaynak. Hizmetimizin düzgün bir şekilde yürütülmesi için bu tür verilere ihtiyacımız var.

Bizimle ve/veya hizmetimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz mal ve hizmet alımları da dahil olmak üzere işlemlerle ilgili bilgileri ("işlem verileri") işleyebiliriz. İşlem verileri iletişim bilgilerinizi, kart bilgilerinizi ve işlem detaylarını içerebilir. İşlem verileri, satın alınan mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi ve bu işlemlerin uygun kayıtlarının tutulması amacıyla işlenebilir. Hizmetimizin düzgün bir şekilde yönetilmesi için bu tür verilere ihtiyacımız vardır.

Birçok site operatörü gibi, sitemizi her ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri ("günlük verileri") işleyebiliriz. Günlük verileri IP adresinizi, tarayıcı türünüzü ve sürümünüzü, sitemizin ziyaret ettiğiniz sayfalarını, ziyaretinizin saatini ve tarihini, bu sayfalarda geçirdiğiniz süreyi ve diğer istatistikleri içerebilir. Toplanan günlük verileri kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler içermez. Hizmetimizin düzgün yönetimi, istatistiksel analiz ve kullanıcı davranışının anlaşılması için bu tür verilere ihtiyacımız vardır.

Bu politikada tanımlanan kişisel verilerinizden herhangi birini, mahkeme işlemlerinde veya idari veya mahkeme dışı bir prosedürde yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğunda işleyebiliriz. Yasal haklarımızın, sizin yasal haklarınızın ve başkalarının yasal haklarının korunması ve ileri sürülmesi için bu tür verilere ihtiyacımız vardır.

Bu politikada tanımlanan kişisel verilerinizden herhangi birini, sigorta teminatı almak veya sürdürmek, riskleri yönetmek veya profesyonel tavsiye almak amacıyla gerekli olduğunda işleyebiliriz. İşletmemizin risklere karşı uygun şekilde korunması için bu tür verilere ihtiyacımız vardır.

Bu Bölüm 2'de belirtilen kişisel verilerinizi işleyebileceğimiz belirli amaçlara ek olarak, kişisel verilerinizi, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak veya sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olduğu durumlarda da işleyebiliriz.

Sizden talep etmediğimiz sürece lütfen başka herhangi bir kişinin kişisel verilerini bize vermeyin.

Kişisel verilerinizin başkalarına sağlanması

Kişisel verilerinizi, sigorta teminatı almak veya sürdürmek, riskleri yönetmek, profesyonel tavsiye almak veya mahkeme işlemlerinde veya idari veya mahkeme dışı bir prosedürde yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla makul ölçüde gerekli olduğu ölçüde sigortacılarımıza ve/veya profesyonel danışmanlarımıza ifşa edebiliriz.

Hizmetimizle ilgili finansal işlemler, ödeme hizmetleri sağlayıcılarımız olan Segpay, Stripe, PayPal, Apple, Google, Interkassa, SecurionPay, SMSBILL, VK tarafından gerçekleştirilebilir. İşlem verilerini ödeme hizmeti sağlayıcılarımızla yalnızca ödemelerinizi işleme koymak, bu tür ödemeleri iade etmek ve bu tür ödemeler ve iadelerle ilgili şikayetler ve sorgularla ilgilenmek amacıyla gerekli olduğu ölçüde paylaşacağız.

Bu Bölüm 3'te belirtilen belirli kişisel veri ifşalarına ek olarak, kişisel verilerinizi, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak veya sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olduğu durumlarda ifşa edebiliriz. Kişisel verilerinizi ayrıca, mahkeme işlemlerinde veya idari veya mahkeme dışı bir prosedürde yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu tür bir açıklamanın gerekli olduğu durumlarda da ifşa edebiliriz.

Hizmetimiz, bilgisayarınız ile diğer kullanıcının bilgisayarı arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasını gerektirebilir. Bunu yapmak için, hizmetin arayüzü tarafından diğer kullanıcıya gösterilmese de, IP adresinizin diğer kullanıcının bilgisayarına sunulması gerekir. Bu, herhangi bir eşler arası sistemin nasıl çalıştığının gerekli bir parçasıdır.

Kişisel verilerinizin uluslararası aktarımı

Hizmetimiz için barındırma tesisleri Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

Hizmetimizin kullanıcıları Avrupa Ekonomik Alanı da dahil olmak üzere birçok ülkede bulunmaktadır. Bilgilerin uygun şekilde korunmasını sağlamak için tasarlanmış veri uygulamaları geliştirdik, ancak ikamet ettiğiniz yargı alanındaki gizlilik ve veri koruma yasalarının farkında olmanızı rica ediyoruz. Bu politikada aksi belirtilmedikçe, paylaşmayı seçtiğiniz bilgilerin nihai sorumluluğunun size ait olduğunu kabul edersiniz.

Hizmetimiz aracılığıyla yayınlanmak üzere gönderdiğiniz kişisel verilerin İnternet üzerinden tüm dünyada erişilebilir olabileceğini kabul etmektesiniz. Bu tür kişisel verilerin başkaları tarafından kullanılmasını (veya kötüye kullanılmasını) önleyemeyiz.

Kişisel verilerin saklanması ve silinmesi

Herhangi bir amaç veya amaçlar için işlediğimiz kişisel veriler, bu amaç veya amaçlar için gerekli olandan daha uzun süre saklanmayacaktır.

Profil verilerinizi, hesabınız aktif olduğu ve bize aksi bildirilmediği sürece veya bu politikada açıklanan amaçlar için gerekli olduğunu düşündüğümüz sürece saklayacağız.

Tüm mesaj verilerinizi (mesaj günlüğü) saklamayacağız. Giden veya gelen hiçbir mesajı saklamıyoruz ve bu veriler geri alınamaz veya geri yüklenemez. Metindeki uygunsuz davranışlarla ilgili yasaklar için yasaklama verilerindeki belirli mesajları saklayacağız ve/veya Video sohbet.

Yasaklama verilerinizi, yasağı teknik olarak belirli bir süre boyunca sürdürmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Yasaklamanın sona ermesinden sonra kullanıcı görüntüsünü saklamayacağız, ancak bu belirli yasaklama hakkında bir kayıt tutacağız.

İletişim verilerinizi saklamayacağız. Kiminle ve ne zaman iletişim kurduğunuzla ilgili hiçbir bilgiyi saklamıyoruz ve bu bilgiler geri alınamaz veya geri yüklenemez.

Bu Bölüm 5'in diğer hükümlerine bakılmaksızın, kişisel verilerinizi, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için veya sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olduğu durumlarda saklayabiliriz.

Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini kayıp, imha, değişiklik, yetkisiz erişim, ifşa veya diğer yasadışı işleme şekillerine karşı korumak için uygun teknik ve fiziksel önlemler alıyoruz.

Tüm kullanıcıların kişisel verileri için sektörün mevcut durumuna göre modern bir koruma aracı kullanıyoruz. Buna örneğin güvenlik duvarları, parola koruması ve diğer erişim ve kimlik doğrulama kontrolleri dahildir.

Kullanıcı verilerini bize gönderilmeden önce şifrelemek için güvenli bir sunucu yazılımı (SSL) kullanıyoruz ve veritabanımız güvenli bir veri merkezinde barındırılıyor.

Kullanıcı verilerine yalnızca yetkili personel erişebilir.

Ancak, İnternet üzerinden hiçbir iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi 100% güvenli değildir. Bize ilettiğiniz veya hizmetimizde sakladığınız herhangi bir bilginin güvenliğini sağlayamayız veya garanti edemeyiz ve bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız. Ayrıca, fiziksel, teknik veya yönetimsel güvenlik önlemlerimizden herhangi birinin ihlali nedeniyle bu tür bilgilere erişilemeyeceğini, ifşa edilemeyeceğini, değiştirilemeyeceğini veya imha edilemeyeceğini garanti edemeyiz. Kişisel verilerinizin tehlikeye girdiğini düşünüyorsanız, lütfen aşağıda belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçin.

Kaliforniya Gizlilik Hakları

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, Kaliforniya yasaları size kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili ek haklar sağlayabilir. Kaliforniya gizlilik haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: Kaliforniya'da İkamet Edenler için Gizlilik Bildirimi

Kaliforniya'nın "Shine the Light" yasası (Medeni Kanun Bölüm 1798.83), Kaliforniya'da ikamet eden kullanıcılarımızın, kişisel verileri doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara ifşa etmemize ilişkin belirli bilgileri talep etmelerine izin vermektedir. Bu talepte bulunmak için lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin

Ayrıca, Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız ve kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilmesinden vazgeçmek istiyorsanız, lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin. Kişisel verilerinizin paylaşılmasına izin vermekten vazgeçerseniz, Kaliforniya yasalarına uygun olarak doğrudan bizden belirli teklifler almaya devam edebilirsiniz.

Nevada Gizlilik Hakları

Nevada Revize Tüzük Bölüm 603A uyarınca satıştan vazgeçme haklarını kullanmak isteyen Nevada sakinleri, belirlenen şu adrese bir talep gönderebilir: [email protected]. Ancak, şu anda bu tüzüğün devre dışı bırakma gerekliliklerini tetikleyen verileri satmadığımızı lütfen unutmayın.

Kanada Gizlilik Hakları

Kişisel Bilgilerin Korunması ve Elektronik Belgeler Yasası da dahil olmak üzere Kanada Federal ve Eyalet gizlilik yasa ve yönetmeliklerine uyuyoruz.

Kişisel bilgilerinizi, başka amaçlarla kullanmak için onayınızı almadığımız sürece, yalnızca bu politikada amaçlanan ve ayrıntılı olarak açıklanan amaçlar için kullanacağız.

Kanada'da ikamet edenler, bize sağladıkları kişisel verilerin Kanada dışındaki veritabanlarımızda saklandığı ve söz konusu ülkenin yasaları uyarınca yasal talebe yanıt olarak yetkili kolluk kuvvetlerine veya devlet kurumlarına ifşa edilebileceği konusunda bilgilendirilir.

Yasal ve sözleşmesel kısıtlamalara tabi olarak kişisel veri toplama, kullanma veya ifşa etme izninizi geri çekebilirsiniz.

Kişisel verileri işleme uygulamalarımız hakkında şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz gerekiyorsa veya gizlilik haklarınızı ihlal ettiğimizi düşünüyorsanız, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin. Gizlilik haklarınız hakkında daha fazla bilgi için www.priv.gc.ca adresini ziyaret edebilirsiniz.

AEA/İngiltere Gizlilik Hakları

AEA veya Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız, belirli koşullar altında, kişisel verilerinizle ilgili olarak veri koruma yasaları kapsamında haklarınız vardır:

  • Kişisel verilerinize erişim talep edin.
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizin silinmesini talep edin.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edin.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme.
  • Kişisel verilerinizin aktarılmasını talep edin.
  • İzni geri çekme hakkı.

Ayrıca, kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla işlemeye devam etmememizi isteme hakkına da sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

Çocukların çevrimiçi gizliliği

Küçük çocukların gizliliğini korumak özellikle önemlidir. Hizmetimiz 18 yaşın altındaki çocuklar veya reşit olmayanlar için tasarlanmamıştır. Bilerek 18 yaşından küçük çocuklardan veri toplamıyoruz ve bunu yapmak istemiyoruz.

Hizmetimizi kullanarak en az 18 yaşında olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. 18 yaşın altındaysanız, lütfen hizmetimizi hiçbir zaman veya hiçbir şekilde kullanmayın veya hizmetimize erişmeyin. Eğer 18 yaşından küçük kullanıcılardan kişisel bilgi toplandığını öğrenirsek, profilinizi devre dışı bırakacağız ve bu tür verileri kayıtlarımızdan derhal silmek için makul önlemleri alacağız.

Eğer 18 yaşından küçük çocuklardan topladığımız herhangi bir verinin farkına varırsanız, lütfen aşağıda belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçin.

Çerezler hakkında

Çerez, bir web sunucusu tarafından bir web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından saklanan bir tanımlayıcı (harf ve rakamlardan oluşan bir dizi) içeren bir dosyadır. Tanımlayıcı daha sonra tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir.

Çerezler "kalıcı" çerezler veya "oturum" çerezleri olabilir: kalıcı bir çerez bir web tarayıcısı tarafından saklanır ve son kullanma tarihinden önce kullanıcı tarafından silinmediği sürece belirlenen son kullanma tarihine kadar geçerli kalır; diğer yandan bir oturum çerezi, web tarayıcısı kapatıldığında kullanıcı oturumunun sonunda sona erer.

Çerezler genellikle bir kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayan herhangi bir bilgi içermez, ancak hakkınızda sakladığımız kişisel bilgiler çerezlerde saklanan ve çerezlerden elde edilen bilgilerle bağlantılı olabilir.

Kullandığımız çerezler

Çerezleri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

(a) kimlik doğrulama - web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve web sitemizde gezinirken sizi tanımlamak için çerezleri kullanırız;
(b) analiz - web sitemizin ve hizmetlerimizin kullanımını ve performansını analiz etmemize yardımcı olması için çerezleri kullanırız;

Hizmet sağlayıcılarımız tarafından kullanılan çerezler

Hizmet sağlayıcılarımız çerezler kullanır ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde bu çerezler bilgisayarınızda depolanabilir.

Web sitemizin kullanımını analiz etmek için Google Analytics kullanıyoruz. Google Analytics, çerezler aracılığıyla web sitesi kullanımı hakkında bilgi toplar. Web sitemizle ilgili olarak toplanan bilgiler, web sitemizin kullanımı hakkında raporlar oluşturmak için kullanılır. Google'ın gizlilik politikası şu adreste mevcuttur: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Hizmetimizle ilgili bilgileri Facebook'ta paylaşmak için Facebook Like Button widget'ını kullanıyoruz. Böyle bir widget içeren web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız Facebook tarafından işletilen sunucularla doğrudan bir bağlantı kuracaktır; sonuç olarak widget'ın içeriği tarayıcınıza aktarılacak ve gösterilen web sitesine gömülecektir. Facebook kullanıcı hesabınızda oturum açmışken web sitemizi ziyaret ederseniz, ziyaretinizle ilgili bilgiler Facebook'a aktarılacaktır. Facebook, web sitemizi ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Facebook widget'ı ile etkileşimden kaynaklanan bilgiler (örneğin Facebook "beğen" düğmesine tıklayarak veya bir yorum bırakarak) doğrudan Facebook'a aktarılacak ve Facebook tarafından saklanacaktır. Bunu önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook hesabınızdan çıkış yapmalısınız. Facebook tarafından gerçekleştirilen veri toplama ve veri analizinin amacı ve kapsamı, haklarınız, ayarları nasıl değiştireceğiniz ve gizliliğinizi nasıl koruyacağınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un gizlilik politikasına (https://www.facebook.com/privacy/explanation ) bakın.

Hizmetimizle ilgili bilgileri Twitter'da paylaşmak için Twitter Tweet Düğmesi widget'ını kullanıyoruz. Twitter, çerezleri https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies adresinde açıklanan amaçlar için kullanır. Twitter sağlayıcısının gizlilik politikasını https://twitter.com/ru/privacy adresinde görüntüleyebilirsiniz.

Çerezleri yönetme

Çoğu tarayıcı çerezleri kabul etmeyi reddetmenize ve çerezleri silmenize izin verir. Bunu yapmanın yöntemleri tarayıcıdan tarayıcıya ve sürümden sürüme değişir.

Tüm çerezlerin engellenmesi, birçok web sitesinin kullanılabilirliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.

Çerezleri engellerseniz, web sitemizdeki tüm özellikleri kullanamazsınız.

Harici URL'ler

Hizmetimiz boyunca web sitelerine ve üçüncü taraf ürünlerine harici bağlantılar yerleştirme hakkını saklı tutarız.

Her zaman saygın web sitelerine bağlantılar ve URL'ler sağlamaya çalışıyoruz, ancak bu tür web sitelerinde yer alan herhangi bir içerik, güvenlik veya eylem için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Herhangi bir üçüncü taraf web sitesine gittiğinizde, sağladığınız kişisel veriler yalnızca söz konusu web sitesinin gizlilik politikası tarafından yönetilir ve sağlamaya karar verdiğiniz veriler için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Do Not Track mekanizmaları

Tarayıcınız, çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında bilgi toplanmasıyla ilgili tercihlerinizi kullanmanız için bir "Do-Not-Track ('DNT') sinyali" veya benzer bir mekanizma sunabilir. Teknoloji değişmeye devam ettiğinden, DNT sinyallerine veya benzer mekanizmalara şu anda uyacağımızı garanti etmiyoruz.

Değişiklikler

Bu politikayı zaman zaman web sitemizde yeni bir versiyonunu yayınlayarak güncelleyebiliriz.
Bu politikada yapılan herhangi bir değişiklikten memnun olduğunuzdan emin olmak için bu sayfayı ara sıra kontrol etmelisiniz.

İletişim

Bu politika hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.