Privacy

Inleiding

Wij zetten ons in om de privacy van onze dienstgebruikers te waarborgen.

Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van onze servicegebruikers; met andere woorden, wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Door gebruik te maken van onze service geeft u te kennen dat u instemt met de overdracht van de in dit beleid gespecificeerde persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze dienst (“profielgegevens”). De profielgegevens kunnen uw naam, leeftijd, informatie die u ons toestaat te verzamelen van uw sociale profielen, e-mailadres en profielfoto omvatten. Wij kunnen gebruik maken van Facebook Login voor de verificatie en het aanmaken van nieuwe gebruikersprofielen voor onze dienst. Bij het aanmaken van een profiel via Facebook login, zullen we vragen om toegang tot uw voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, e-mail, locatie, tijdzone, en foto’s, om een naadloze registratie-ervaring te bieden. Wij streven er niet naar om naast deze gegevens toegang te krijgen of te eisen tot andere van uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op het Facebook-platform. Het gegevens- en privacybeleid van Facebook is hier toegankelijk https://www.facebook.com/about/privacy . De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze dienst mogelijk te maken en te controleren.

Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze dienst (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie (beperkt tot land en staat), browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en navigatiepaden op de website omvatten, evenals informatie over het tijdstip, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de dienst. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van onze dienst. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in de vorm van het gebruik van onze dienst zoals vermeld in paragraaf 1, en onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in een aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten (“aanvraaggegevens”). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, de marketing en de verkoop van relevante goederen en/of diensten aan u.

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantenrelaties, met inbegrip van contactinformatie met klanten (“gegevens met betrekking tot klantenrelaties”). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw contactgegevens en informatie uit de communicatie tussen ons en u omvatten. De bron van de klantenrelatiegegevens bent u. De gegevens over de klantenrelatie kunnen worden verwerkt voor het beheer van onze relaties met klanten, de communicatie met klanten, het bijhouden van gegevens over die communicatie en het promoten van onze producten en diensten aan klanten. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goed beheer van onze klantenrelaties.

Wij kunnen gegevens verwerken die u aan ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“aanmeldingsgegevens”). De aanmeldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de betreffende aanmeldingen en/of nieuwsbrieven toe te sturen.

Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op enige communicatie die u naar ons verzendt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens in verband met de communicatie omvatten. Onze dienst kan de metagegevens genereren die verband houden met communicatie via de contactformulieren van de dienst. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst en de communicatie met gebruikers.

Wij kunnen informatie verwerken over uw clienttoepassing (webbrowser of mobiele toepassing) en de omgeving ervan (besturingssysteem en hardware) die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze dienst (“clientgegevens”). De clientgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, browsertype en -versie, browsermogelijkheden, besturingssysteemtype en -versie, hardware-instelling, imei/esn-code, fabrikant van het apparaat, serienummer en modelnaam. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken die u in tekstberichten via onze dienst verstuurt (“berichtgegevens”). De berichtgegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke overdracht mogelijk te maken en om onze dienst te beheren. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst, het toezicht op en de verbetering van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken over uw communicatie met andere gebruikers van onze dienst (“communicatiegegevens”). De communicatiegegevens kunnen klant- en gebruiksgegevens bevatten voor beide partijen, de tijd en datum waarop de communicatie plaatsvond en de duur ervan. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst, het monitoren en verbeteren van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken over uw verbanning (“verbanningsgegevens”) in het geval u bent verbannen vanwege ongepast gedrag. De verbodsgegevens kunnen verschillende elementen bevatten van gebruiksgegevens en klantgegevens die nodig zijn om de gebruiker voor een bepaalde periode te blokkeren van het gebruik van onze dienst, maar ook een beeld van het videoframe dat is verkregen van de videobron van een gebruiker. Dit beeld kan worden verzameld samen met een klacht van een andere gebruiker (gesprekspartner) of wanneer ongepast gedrag door ons systeem wordt gedetecteerd op basis van gedragsfactoren (hoe vaak gesprekspartners de verbinding verbreken, gemiddelde duur van chatsessies, dubieuze berichtpatronen, enz.) Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goed beheer van onze dienst.

Wij kunnen klachtgegevens (“klachtgegevens”) verwerken indien een andere gebruiker van onze dienst een klacht over u indient. De klachtgegevens kunnen een beeld van het videoframe bevatten dat van uw videobron is verkregen. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, waaronder aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze dienst aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens omvatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de levering van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een deugdelijke administratie van die transacties. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst.

Zoals veel sitebeheerders kunnen wij informatie verwerken die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt (“loggegevens”). De loggegevens kunnen uw IP-adres, browsertype en -versie, de pagina’s van onze site die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt en andere statistieken omvatten. De verzamelde loggegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie van onze dienst, statistische analyse en inzicht in het gedrag van gebruikers.

Wij kunnen de in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

Wij kunnen de in dit beleid genoemde persoonsgegevens van u verwerken wanneer dat nodig is om verzekeringsdekking te verkrijgen of te behouden, risico’s te beheren, of professioneel advies in te winnen. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in dit deel 2, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Wij verzoeken u geen persoonsgegevens van anderen aan ons te verstrekken, tenzij wij u vragen dit te doen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheer van risico’s, het inwinnen van professioneel advies, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Financiële transacties met betrekking tot onze dienst kunnen worden afgehandeld door onze leveranciers van betalingsdiensten, Segpay, Stripe, PayPal, Apple, Google, Interkassa, SecurionPay, SMSBILL, VK. Wij zullen transactiegegevens uitsluitend met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens die in deze paragraaf 3 worden uiteengezet, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Onze dienst kan vereisen dat er een directe verbinding wordt gemaakt tussen uw computer en de computer van de andere gebruiker. Om dit te doen, is het noodzakelijk om uw IP-adres beschikbaar te maken voor de computer van de andere gebruiker, hoewel het niet wordt getoond aan de andere gebruiker door de interface van de dienst. Dit is een noodzakelijk onderdeel van de werking van een peer-to-peer systeem.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

De hostingfaciliteiten voor onze dienst bevinden zich in Duitsland en de Verenigde Staten.

Gebruikers van onze dienst bevinden zich in meerdere landen, waaronder de Europese Economische Ruimte. Wij hebben datapraktijken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat informatie op de juiste manier wordt beschermd, maar wij vragen u om op de hoogte te zijn van de privacy- en gegevensbeschermingswetten in het rechtsgebied waar u verblijft. Zoals anders vermeld in dit beleid, erkent u dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de informatie die u kiest te delen bij u ligt.

U erkent dat persoonlijke gegevens die u via onze dienst voor publicatie verstrekt, via het internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken voor een doel of doelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.

Wij zullen uw profielgegevens bewaren zolang uw account actief is, en wij niet anders zijn ingelicht, of zolang wij dit nodig achten voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

Wij bewaren niet uw volledige berichtgegevens (berichtenlogboek). Wij slaan geen uitgaande of inkomende berichten op, en deze gegevens kunnen niet worden opgevraagd of hersteld. Wij zullen specifieke berichten in ban-gegevens bewaren voor bans die verband houden met ongepast gedrag in de tekst- en/of videochat.

Wij zullen uw ban gegevens bewaren zo lang als nodig is om de ban technisch te handhaven voor een bepaalde periode. Wij zullen geen gebruikersbeeld bewaren na afloop van de ban, maar zullen wel een record bewaren over deze specifieke ban.

Wij zullen uw communicatiegegevens niet bewaren. Wij slaan geen informatie op met betrekking tot met wie en wanneer u communiceerde, en dergelijke informatie kan niet worden teruggehaald of hersteld.

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie 5, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens

Wij nemen gepaste technische en fysieke maatregelen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of enige andere illegale vorm van verwerking.

Wij maken gebruik van moderne middelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens van alle gebruikers volgens de huidige stand van de industrie. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbescherming en andere toegangs- en verificatiecontroles.

Wij gebruiken een beveiligde serversoftware (SSL) om gebruikersgegevens te coderen voordat ze naar ons worden verzonden, en onze database wordt gehost in een beveiligd datacentrum.

Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot gebruikersgegevens.

Geen enkele methode van overdracht via het Internet, of methode van elektronische opslag, is echter 100% veilig. Wij kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verstuurt of op onze service opslaat niet garanderen of waarborgen, en u doet dit op eigen risico. Wij kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet kan worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door inbreuk op een van onze fysieke, technische of bestuurlijke beveiligingen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn gecompromitteerd, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Californische privacyrechten

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u volgens de Californische wetgeving aanvullende rechten hebben met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over uw privacyrechten in Californië, gaat u naar Privacyverklaring voor inwoners van Californië

De “Shine the Light” wet van Californië (Civil Code Section 1798.83) staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om bepaalde informatie aan te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Om dit verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Verder, als u een inwoner van Californië bent en u zich wilt afmelden voor de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan een derde partij voor direct marketing doeleinden, stuur dan een e-mail naar [email protected] Als u zich afmeldt voor het toestaan van het delen van uw persoonlijke gegevens, kunt u nog steeds geselecteerde aanbiedingen rechtstreeks van ons ontvangen in overeenstemming met de Californische wet.

Nevada Privacy Rechten

Inwoners van Nevada die gebruik wensen te maken van hun recht om niet te worden verkocht op grond van hoofdstuk 603A van de Nevada Revised Statutes, kunnen een verzoek indienen op het volgende adres: [email protected] Wij verkopen momenteel echter geen gegevens die de opt-out vereisten van deze wet in werking doen treden.

Canada privacy rechten

Wij houden ons aan de Canadese federale en provinciale privacywetten en -voorschriften, waaronder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden en zoals beschreven in dit beleid, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen om de informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

Inwoners van Canada worden ervan op de hoogte gesteld dat de persoonlijke gegevens die zij aan ons verstrekken, worden opgeslagen in onze databases buiten Canada en kunnen worden vrijgegeven aan bevoegde wetshandhavings- of overheidsinstanties in antwoord op een rechtmatig verzoek krachtens de wetten van dat land.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van onze persoonsgegevens intrekken, behoudens wettelijke en contractuele beperkingen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over onze praktijken inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen over uw persoonsgegevens of van mening bent dat wij uw privacyrechten hebben geschonden, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] U kunt www.priv.gc.ca bezoeken voor meer informatie over uw privacyrechten.

EER/UK-privacyrechten

Als u in de EER of het VK woont, hebt u onder bepaalde omstandigheden rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

  • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.Het wissen van uw
  • persoonsgegevens aanvragen.
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
  • Recht om toestemming in te trekken.

U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet langer te verwerken voor marketingdoeleinden.

Indien u een van de hierboven genoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Online privacy van kinderen

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Onze dienst is niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen onder de 18 jaar en wensen dit ook niet te doen.

Door onze dienst te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u onze service op geen enkel moment of op geen enkele manier te gebruiken of te openen. Als we erachter komen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we uw profiel deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Als u erachter komt dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Over cookies

Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessiecookies” zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de vastgestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker de cookie vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen vervalt op het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert;
(b) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren;

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie over onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Wij maken gebruik van Facebook Like Button widget om de informatie over onze dienst te delen op Facebook. Wanneer u onze website bezoekt die een dergelijke widget bevat, zal uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers die worden beheerd door Facebook; als gevolg daarvan zal de inhoud van de widget worden overgebracht naar uw browser en worden ingebed in de website die wordt weergegeven. Als u onze website bezoekt terwijl u op uw Facebook-gebruikersaccount bent ingelogd, wordt informatie over uw bezoek aan Facebook doorgegeven. Facebook kan uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Informatie die door interactie met de Facebook-widget ontstaat (zoals het klikken op de Facebook-“vind ik leuk”-knop of het achterlaten van een commentaar), wordt rechtstreeks naar Facebook verzonden en door Facebook opgeslagen. Om dit te voorkomen, moet u uitloggen bij uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation ) voor meer informatie over: het doel en de omvang van de gegevensverzameling en gegevensanalyse door Facebook, uw rechten, hoe u instellingen kunt wijzigen en hoe u uw privacy kunt beschermen.

Wij gebruiken Twitter Tweet Button widget om de informatie over onze dienst te delen op Twitter. Twitter gebruikt cookies voor doeleinden zoals beschreven op https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies . U kunt het privacybeleid van Twitter-aanbieder bekijken op https://twitter.com/ru/privacy.

Cookies beheren

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het accepteren van cookies te weigeren en om cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser, en van versie tot versie.

Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

Als u cookies blokkeert, zult u niet alle functies op onze website kunnen gebruiken.

Externe URL’s

Wij behouden ons het recht voor om externe links naar websites en goederen van derden te plaatsen doorheen onze dienst.

Wij proberen altijd links en URL’s naar gerespecteerde websites te verstrekken, maar wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, veiligheid of handelingen op dergelijke websites.

Wanneer u naar een website van een derde navigeert, worden alle persoonlijke gegevens die u verstrekt uitsluitend beheerd door het privacybeleid van die specifieke website en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens die u besluit te verstrekken.

Do Not Track mechanismen

Uw browser kan een “Do-Not-Track (‘DNT’) signaal afgeven,” of een gelijkaardig mechanisme voor het uitoefenen van keuzes over het verzamelen van informatie over uw online activiteiten. Omdat de technologie blijft veranderen, kunnen wij niet garanderen dat wij DNT-signalen of soortgelijke mechanismen op dit moment zullen honoreren.

Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.
U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Contact

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Deel stranger cam met je vrienden

Facebook
Twitter
WhatsApp