18 U.S.C. 2257 Nalevingskennisgeving

Conform de Amerikaanse wetgeving 18 U.S.C. Sectie 2257 (Child Protection and Obscenity Enforcement Act van 1988) en andere internationale wetgeving, hebben alle op de site geregistreerde modellen of personen die op een of andere manier gebruik maken van de diensten van de site de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Strangercam.com doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle geregistreerde modellen of personen die gebruik maken van het Strangercam.com platform de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en volwassen zijn.

Disclaimer, inhoud van derden

Strangercam.com produceert NIET het materiaal dat op de site wordt geplaatst, huurt GEEN modellen in, sluit GEEN contracten, beheert GEEN erotische of pornografische projecten waarbij modellen betrokken zijn, neemt op geen enkele wijze deel aan, en organiseert GEEN evenementen waarbij modellen betrokken zijn, die op de site geregistreerd zijn.

Iedere persoon die zich als gebruiker bij Strangercam.com heeft geregistreerd kan onafhankelijk en ZONDER enige deelname van vertegenwoordigers van de site-administratie zijn foto’s en video’s maken en publiceren of communiceren via het Strangercam.com-platform.

Vertegenwoordigers van de site-administratie controleren uitsluitend gepubliceerd materiaal om ervoor te zorgen dat dit materiaal voldoet aan de beginselen van fatsoen en geaccepteerde normen van fatsoen.

Strangercam.com keurt NIET goed en ondersteunt NIET het maken en plaatsen van materiaal dat duidelijk obsceen is. Bovendien behouden de vertegenwoordigers van de administratie zich het recht voor om al het materiaal te verwijderen dat naar hun mening duidelijk obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk is.

Inhoud van beheerders of vertegenwoordigers van de sitebeheerder

Inhoud van beheerders of beheerders van de site is in geen geval erotisch of pornografisch, en valt daarom niet onder de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257.

Opslag van documenten

Alle documenten die de leeftijd van de modellen bevestigen, evenals andere documenten, beelden en verslagen, worden opgeslagen op het adres dat in onze voorwaarden wordt vermeld. Alle documenten, afbeeldingen en rapporten voldoen aan de Amerikaanse wetgeving 18 U.S.C. Sectie 2257 en bevestigen dat de activiteiten van Strangercam.com legaal zijn en voldoen aan de eisen en bepalingen van de Wet.

Deel stranger cam met je vrienden

Facebook
Twitter
WhatsApp