2257 Nalevingsverklaring

In overeenstemming met de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257 (Child Protection and Obscenity Enforcement Act of 1988) en andere internationale wetten, hebben alle modellen die geregistreerd zijn op de site of op de een of andere manier gebruik maken van de diensten van de site de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Strangercam.com stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle geregistreerde modellen of personen die de Strangercam.com-platform de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en volwassen zijn.

Disclaimer, inhoud van derden

Strangercam.com produceert NIET het materiaal dat op de site staat, huurt NIET in, sluit GEEN contracten af, beheert NIET, organiseert GEEN erotische of pornografische projecten waarbij modellen betrokken zijn, neemt GEEN enkele deelneming en organiseert GEEN evenementen waarbij modellen betrokken zijn die op de site geregistreerd staan.

Iedereen die zich als gebruiker heeft geregistreerd bij Strangercam.com kan zijn foto's en video of communiceren via de Strangercam.com-platform onafhankelijk en ZONDER deelname van vertegenwoordigers van de sitebeheerder.

Vertegenwoordigers van de siteadministratie controleren uitsluitend gepubliceerd materiaal om ervoor te zorgen dat dit materiaal voldoet aan de fatsoensnormen en geaccepteerde fatsoensnormen.

Strangercam.com keurt het maken en plaatsen van materiaal dat duidelijk obsceen is NIET goed en ondersteunt dit ook NIET. Bovendien behouden vertegenwoordigers van de administratie zich het recht voor om alle materialen te verwijderen die naar hun mening duidelijk obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk zijn.

Inhoud van administratie of site administratie vertegenwoordigers

De inhoud van de administratie of vertegenwoordigers van de siteadministratie is in geen geval erotisch of pornografisch en valt daarom niet onder de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257.

Opslag van documenten

Alle documenten die de leeftijd van de modellen bevestigen, evenals andere documenten, afbeeldingen en bestanden, worden opgeslagen op het adres dat in onze voorwaarden staat vermeld. Alle documenten, afbeeldingen en verslagen voldoen aan de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257 en bevestigen dat activiteiten van Strangercam.com legaal zijn en voldoen aan de vereisten en bepalingen van de Wet.